Yayınlar

YAYINLARIMIZ (2019-2020)

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Uğur Burç YILDIZ, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Detay Yayıncılık, Ankara, 2019.

Uğur Burç YILDIZ, Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrılıkçı Hareketler, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, 2020.

KİTAP BÖLÜMÜ

Sedef EYLEMER, "Revisiting Debates on the EU's Normative Power: the Case of the European Neighbourhood Policy", Revisiting European Security Challenges and Regions in Transition, eds. Hatice Yazgan and Sühal Şemşit, 2020.

Kerem BATIR, "Standard Setting in the Council of Europe on Nationality", The Concept of Citizenship in International Law, Cilt:19, Brill Nijhoff, 2019.

Sedef EYLEMER, Elif Cemre BEŞGÜR, " European Union and China Relations in  the Light of Changing Global Order ", ed. Yılmaz Bayar, Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, IGI Global, 2020.

Uğur Burç YILDIZ, "EFTA Bütünleşmesi Tarihi: Rövanş, Daralma, Açılım ve Derinleşme ", Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Detay Yayıncılık, Ankara, 2019.

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY, "Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması", Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Detay Yayıncılık, Ankara, 2019.

Didem Buhari GÜLMEZ, Seçkin BARIŞ GÜLMEZ,  “Europe’s Others and Other Europes: a global perspective”,in Political Sociologies of the Cultural Encounter (Festchrift for Prof. Chris Rumford) edited by B. Axford et al, Routledge, 2020.

MAKALE

Sedef EYLEMER, Özge BOZKAYA, "Güney Kafkasya’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 18(1):109-142. Makaleye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/47644/ 601875

Uğur Burç YILDIZ, "Don’t Exaggerate the Problems! Why can’t Turkey and the European Union Divorce? ", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:13, sayı:19,2019, ss. 2827-2846. Makaleye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/4628 1/594136

Osman TEKİR, Nesrin DEMİR, "Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi ve Küresel Ekonomik ve Siyasal Sistemi Dengeleyebilme Olasılığı", Yönetim ve Ekonomi, 26(1), 263-276. Makaleye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/43994/538496

Didem BUHARİ GÜLMEZ, Diğdem SOYALTIN COLELLA, "Avrupa Bütünleşmesi Çalışmalarında Derogasyonlar Meselesi", Ankara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:18, No:2 (2019), s.437-468. Makaleye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/51924/676537

Senem AYDIN DÜZGİT, Bahar RUMELİLİ, Seçkin Barış GÜLMEZ, (2020) "Turkey as a Model for the Mediterranean? Revealing Discursive Continuities with Europe’s Imperial Past", Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, (2020), pp. 1-22. Makaleye ulaşmak için: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369801X.2020.1749700

Seçkin Barış GÜLMEZ, “Rethinking Euroscepticism in Turkey: Government, Opposition and Public Opinion”, Journal of Research in Economics, Politics & Finance, (2020), 5(1): 1-22, Makaleye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad/issue/54109/684764

Seçkin Barış GÜLMEZ, Eda CEBECİ "Self-Determinasyon Hareketlerinde Kamu Diplomasisinin Rolü: Katalonya Örneği" [The Role of Public Diplomacy in Self- Determination Movements: The Case of Catalonia], Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 39, Denizli, pp. 239-253. Makaleye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/53749/677318

BİLDİRİLER

Sedef EYLEMER, “Avrupa Birliği’nin Küresel Güvenlik Stratejisine ve Dış Politika Paradigması Olarak Dayanıklılık Kavramına Analitik Bir Bakış”, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri Kamu Yönetimi Politikaları, Gaziantep, 18-20 Nisan 2019.

Sedef EYLEMER, “European Union’s Youth Policy in The Post-Crisis Europe”, 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Warsaw,24-25 October 2019.

Seçkin Barış GÜLMEZ, "Europe’s others and other Europes", Danimarka Aarhus Üniversitesi, Kasım 2019.

Menüyü Kapat